Warunki Korzystania ze strony internetowej www.findyourbalance.pl

1. Niniejsze Warunki Korzystania ze strony internetowej www.findyourbalance.pl (dalej: „Warunki) określają zasady, na jakich możliwe jest korzystania ze strony internetowej www.findyourbalance.pl („Strona”), w tym korzystania z zawartych w niej treści lub narzędzi lub z świadczonych za jej pośrednictwem sposób usług.

2. Prawa do Strony jako całości przysługują Justynie Jarząbek (dalej: „Autorka” lub „Właściciel”), zaś prawa do poszczególnych elementów jej zawartości należą do Autorki lub, jeśli jest to wskazane w treści danego materiału, do osób fizycznych, prawnych, lub innych podmiotów wymienionych w materiałach.

3. Treści dostępne na Stronie dostępne są dla wszystkich odwiedzających.

4. W trakcie korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym osoby odwiedzającej Stronę (dalej: Użytkownika”) mogą być instalowane tzw. ciasteczka (pliki cookies) dla celów identyfikacji oraz dla celów statystycznych. Więcej informacji na temat ciasteczek znajduję się w punkcie 20 poniżej.

5. Korzystanie ze Strony odbywa się za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Stroną, w tym w zakresie treści przesyłanych informacji oraz niejawności danych.

6. Przy korzystaniu ze Strony zalecane jest posiadanie zaktualizowanego oprogramowania antywirusowego. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania ze Strony w systemie teleinformatycznym Użytkownika.

7. Właściciel dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Strony, jednak nie gwarantuje jej i nie odpowiada za ich dostępność.

8. Użytkownicy Strony mają prawo korzystania z materiałów udostępnianych za jej pośrednictwem wyłącznie w zakresie tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

9. Korzystanie ze Strony oraz zawartych na niej treści, narzędzi lub usług jest dozwolone wyłącznie na własny użytek osobisty w celach zgodnych z przeznaczeniem Strony oraz z przepisami prawa, Warunków oraz dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego. W szczególności nie jest dozwolone ich wykorzystywanie w jakiejkolwiek działalności zarobkowej bez pisemnej zgody Autorki lub innych właścicieli zamieszczonych na stronie materiałów.

10. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone na Stronie były aktualne, dokładne, oraz dostępne nieprzerwanie, jednakże Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieaktualności, nietrafności, niedokładności lub niezgodności treści ze stanem rzeczywistym, a także ich niedostępności w jakimkolwiek momencie, w tym za skutki wynikające z polegania na tych treściach.

11. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości żadne treści dostępne na niniejszej Stronie nie powinny być traktowane jako porada medyczna.

12. Przed wykorzystaniem rad, ćwiczeń i innych informacji zamieszczonych w materiałach dostępnych na Stronie Użytkownik każdorazowo powinien samodzielnie ocenić, czy są dla niego odpowiednie mając na względzie swój stan zdrowia, sprawność fizyczną i mentalną lub inne warunki, które mogą mieć znaczenie w konkretnym przypadku.

13. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za prawne, finansowe i jakiekolwiek inne konsekwencje użycia przez Użytkownika informacji zamieszczonych na Stronie. Właściciel nie odpowiada za szkody lub straty użytkownika lub osób trzecich związane w jakikolwiek sposób z wykorzystaniem tych informacji, w tym do podjęcia decyzji w indywidualnej sprawie. Korzystanie przez Użytkownika z informacji i odbywa się na jego własne ryzyko.

14. Właściciel może w każdym momencie zmienić zakres lub rodzaj treści dostępnych na Stronie, a także rozszerzyć, zmienić, ograniczyć lub zaprzestać oferowania zarówno wobec niektórych funkcjonalności jak i całości narzędzi lub usług dostępnych na Stronie.

15. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszych Warunków. W przypadku braku zgody na zmianę Warunków dalsze korzystanie ze Strony nie jest dopuszczalne.

16. Właściciel zastrzega sobie prawo do wiążącej interpretacji treści niniejszych Warunków.

17. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian w niniejszych Warunkach. Zmiana Warunków nie wymaga uprzedzenia i wchodzi w życie z momentem publikacji nowej wersji Warunków na Stronie. Zachęca się Użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszych Warunków w celu śledzenia zmian w ich treści.

18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za treści, funkcjonowanie oraz bezpieczeństwo stron lub witryn należących do innych podmiotów, do których odnośniki (linki) zamieszczone są na niniejszej Stronie. Strony te działają niezależnie i nie mogą być w żaden sposób kontrolowane przez Właściciela. Zalecane jest, by po przejściu na inne strony internetowe zapoznać się z polityką prywatności lub warunkami korzystania ich właściciela.

19. W przypadku zastrzeżeń lub wątpliwości co do Strony i materiałów w niej zawartych prosimy o przesłanie ich za pomocą środków opisanych w zakładce Kontakt.

20. Informacje o wykorzystywaniu przez Stronę plików cookies oraz o przetwarzaniu danych osobowych zawarte są w odrębnym dokumencie – Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

Data wydania obecnej wersji warunków: 14.05.2019 r.