Asany:

Pozycje ciała stosowane w Jodze;

Bandhas:

Zamknięcie, zamek ciała stosowany w celu podniesienia energii w ciele. Zamknięcie powstaje gdy mięśnie tworzące dany układ zostają ściągnięte i ześrodkowane. W jodze wyróżniamy 3 bandhy: Mul Bandh, Uddijana Bandh i Dżalandhara Bandh. Kiedy stosuje się je wszystkie razem tworzy się wielkie zamknięcie zwane Maha Bandh.

Bhagavad Gita:

Oznacza dosłownie Pieśń Pana. Często jest nazywana Piątą Wedą, powstała ok. III-II w.p.n.e. jest jednym z najważniejszych tekstów o jodze. Mówi o 3 ścieżkach jogi: jodze oddania (Bhakti joga), jodze służby (Karma joga) oraz jodze wiedzy (Niana joga);

Bhakti Joga:

Joga oddania (miłości); Praktykujący oddaje się Bogu i chwali jego imię poprzez modlitwę, śpiewanie mantr i kirtanów, medytacje. Najważniejszym jednak aktem oddania się Bogu jest kierowanie się bezwarunkową miłością w naszym codziennym życiu;

Czakra (Czakram):

dosłownie oznacza wir lub koło; Czakry to centra energetyczne ulokowane w ciele człowieka. Główny system 7 czakr znajduje się na linii kręgosłupa od jego podstawy aż po sam czubek głowy. Rolą czakr jest magazynowanie i umożliwienie przepływu energii życiowej do wszystkich kanałów energetycznych w ciele;

Gurmukhi:

pismo używane głównie w Indiach, pochodna sanskryktu; większość mantr, pism i tekstów używanych do praktyki jogi kundalini wg przekazu Yogi Bhajana jest w Gurmukhi;

Hatha Joga:

Praktyczna odnoga Radża Jogi skupiająca główną uwagę na aspekcie fizycznym – na ciele, które jest narzędziem umysłu. Do kluczowych elementów Hatha Jogi należą Asany, Pranajama i Kriyas;

Joga:

słowo to w Sanskrycie znaczy „połączenie” lub „nakładać jarzmo”. Joga to inaczej JEDNOŚĆ. Joga określa środki dzięki którym można osiągnąć stan harmonii ciała, umysłu i duszy. Ostatecznym celem jogi jest osiągnięcie jedności z Absolutem (oświecenie);

Karma:

Dosłownie oznacza działanie; prawo przyczyny i skutku – teoria karmy mówi o tym, że wszystko co nas spotyka jest skutkiem naszych przeszłych działań z tego życia i poprzednich, w myśl chrześcijańskiej zasady „co posiejesz, to zbierzesz”;

Karma Joga:

Ścieżka Jogi, której istotą jest bezinteresowna pomoc i działania podejmowane na rzecz innych ludzi, istot czy planety;

Kirtan:

Boska muzyka i śpiew; Poprzez śpiew stymulowane są odpowiednie sekwencję punktów uciskowych na górnej części podniebienia, powodując wejście w stan wyższej świadomości;

Kriya (Krija):

zewnętrzne i wewnętrzne zabiegi oczyszczania ciała fizycznego stosowane w Jodze;

Mantra:

Słowo lub słowa, które ze względu na moc wibracji w nich występujących tworzy subtelną energię i pozwala na osiągnięcie wyższych stanów świadomości, uspokaja umysł i pomaga odnaleźć równowagę;

Mudra:

Pozycja ręki (np. dłonie złączone przy klatce piersiowej to mudra modlitewna);

Nadis:

kanały energetyczne rozlokowane w całym ciele, wg źródeł jogicznych człowiek ma 72 000 nadis, z czego 3 główne to Sushuma, Ida i Pingala;

Niana Joga:

Joga wiedzy, zwana też jogą zrozumienia, polega na intelektualnym podejściu do rozwoju duchowego. Poprzez zadawanie zapytań (kim jestem, jaka jest moja prawdziwa natura) oraz autoanalizę umysł zostaje wykorzystywany do badania prawdziwej natury rzeczy;

Prana:

Siła życiowa;

Pranajama:

Techniki/ćwiczenia oddechowe w praktyce Jogi;

Radża Joga:

Zwana też królewską ścieżką Jogi lub Asztanga Joga jest wiedzą o opanowaniu umysłu. Radża Joga obejmuje ćwiczenia i wybór stylu życia, które kierują świadomość do naszego wnętrza i tym samym wzmacniają integralność ciała, umysłu i ducha. Praktyki Radża Jogi dzieli się na 8 gałęzi: 1. Zakazy, 2. Nakazy, 3. Asany 4. Pranajamę, 5. Wycofanie zmysłów, 6. Koncentrację, 7. Medytację i 8. Stan Nadświadomości;

Sanskryt:

najstarszy język indoeuropejski, starożytne teksty będące źródłem wiedzy o jodze są napisane w sanskrycie;

Upaniszady:

ostatnie części Wed, są zbiorem najważniejszych tekstów filozoficzno-religijnych w tradycji wedyjskiej. Zawiera on przesłanie istotne dla klasycznej filozoficznej myśli Indii. Pochodzą w VII-II wieku przed naszą erą. Zawierają podstawy jogi i filozofii zwanej Wedanta;

Wedanta:

Wedanta znaczy „koniec wiedzy”; jest nurtem filozoficznym, którego istotą jest uznanie, iż jedyną prawdziwą rzeczywistością jest niedualistyczna kosmiczna świadomość (Bóg), która istnieje poza formą, poza czasem i przestrzenią i bez początku i końca. Wedanata uznaje, że prawdziwe jest tylko to co się nie zmienia i nie ma przyczyny, czyli Bóg, Absolut, kosmiczna świadomość – Brahman;

Wedy:

hinduskie księgi z których część datuje się na co najmniej 2500 p.n.e. stanowiące całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie. Przyjmuje się, że w Wedach pierwsza wzmianka o jodze pochodzi z XI w. p.n.e.;