Joga kundalini jest jogą podnoszenia świadomości. Praktyka jej wiąże się z pracą z energią i kierowaniem uwagi do wewnątrz. Kundalini jest energią w naszym ciele, która czeka na uwolnienie i możliwość wzniesienia się, tak aby służyć naszemu wzrostowi, wykorzystaniu naszego potencjału i kreatywnemu życiu. By to mogło nastąpić musimy oczyścić się z podświadomych blokad, ograniczeń, negatywnych emocji i karmicznych obciążeń. W celu transformacji energii w praktyce kundalini jogi wykorzystuje się mantry (słowa lub zwroty o wysokiej wibracji), mudry (nazywane też czasami jogą dłoni), pozycje (asany) i inne ćwiczenia ciała, praktykę kontroli oddechu (pranajama), relaksacje i medytacje.

Lekcja jogi kundalini różni się od innych form praktyki jogi praktykowanych na zachodzę takich jak asthanga, vinyasa czy joga wg Ieyngara, które największy nacisk kładą na pozycje ciała (asany) i ich prawidłowe wykonanie.

Typowa lekcja kundalini jogi trwa 75 minut i składa się z następujących elementów:

  1. WPROWADZENIE DO LEKCJI

Siadamy w siadzie skrzyżnym (tzw. pozycja łatwa) z wyprostowanym kręgosłupem dłonie złączone przy klatce piersiowej na wysokości mostka.

a) Mantra początkowa

Lekcje rozpoczynamy od trzykrotnego zaśpiewania mantry początkowej:

ONG NAMO GURU DEV NAMO

– co oznacza – Kłaniam się mojej wewnętrznej mądrości.

Adi Mantra, bo tak nazywa się mantra początkowa stosowana podczas praktyki jest śpiewana w celu zestrojenia się ze swoim wnętrzem. Jest to moment w którym zostawiamy wszystko to co nie jest związane z chwilą obecną, wszystkie nasze sprawy i problemy i łączymy się z naszym wewnętrznym nauczycielem i prosimy go o prowadzenie podczas praktyki, tak abyśmy uzyskali z niej jak najlepsze korzyści. Mantra jest pokłonem w kierunku boskiej świadomości, która jest również w Nas.

b) Mantra ochronna

Następnie można trzykrotnie zaśpiewać mantrę ochroną Mangala Charan. Zaśpiew tej mantry jest fakultatywne i to od danego nauczyciela zależy, czy tę mantrę będzie stosować na zajęciach. Mudra pozostaje niezmieniona – ręce w pozycji modlitewnej przy klatce piersiowej.

AD GURAY NAMEH (AD GURE NAME)

JUGAAD GURAY NAMEH (DŻUGAD GURE NAME)

SAT GURAY NAMEH (SAT GURE NAME)

SIRI GURU DAYVAY NAMEH (SIRI GURU DEVE NAME)

Znaczenie:

Kłaniam się pierwotnej mądrości,

Kłaniam się mądrości prawdziwej przez wieki,

Kłaniam się prawdziwej mądrości,

Kłaniam się wielkiej niedostrzegalnej mądrości;

Jest to mantra, która otwiera nas na przewodnictwo i ochronę. Jej wibracja otacza pole magnetyczne ciała ochronnym światłem.

2. KRIJA (KRYIA)

Krija w Kundalini Jodze jest zestawem ćwiczeń służących określonemu celowi, np. krija na otwarcie serca, krija dla wzmocnienia aury, krija dla regulacji układu nerwowego. Każda lekcja kundalini jogi poświęcona jest konkretnemu tematowi przewodniemu, który jest wyrażony w danej kriji i wszystkie pozostałe komponenty lekcji powinny być dostosowane tak, aby wspierać główny cel praktyki.

Krije składają się z asan (nieruchomych pozycji ciała) i innych ćwiczeń fizycznych, a także w zestawach mogą być wykorzystywane praktyki oddechowe (pranajama), mantry, zamki ciała (bandhy) mudry i praktyki medytacyjne.

Krija może być poprzedzona rozgrzewką pozwalającą przygotować ciało do danego zestawu.

3. RELAKS

Po zakończeniu Kriji następuje relaks na plecach w pozycji martwego ciała. Jest to moment w którym ciało odbiera korzyści z praktyki, układ nerwowy może przyswoić zmiany energetyczne powstałe w ciele. Może odbywać się w ciszy lub przy dźwiękach muzyki. Podczas relaksu ma miejsce integracja ciała, umysłu i duszy. Relaks jest bardzo ważnym elementem każdej praktyki jogi.

4. MEDYTACJA

Po relaksie następuje medytacja, która, podobnie jak krija, służy osiągnięciu określonemu rezultatowi. Przy medytacji mogą być stosowane mantry, mudry, uniesienia rąk, skupienie oczu na konkretnym punkcie i specjalna technika oddechowa.

5. ZAKOŃCZENIE PRAKTYKI

Praktyka jogi kundalini kończy się trzykrotnym zaśpiewaniem mantry SAT NAM – Prawda jest moim imieniem (SAT – prawda, NAM – tożsamość). Sat jest 7 razy dłużej intonowane niż Nam.

_____________

Omówiony powyżej typowy schemat lekcji kundalini jogi został opracowany przez mistrza Kundalini Jogi – Yogi Bhajana, który pod koniec lat 60. przybył do USA i zaczął przekazywać swoją wiedzę ludziom na zachodzie. Praktyka jogi kundalini według innych mistrzów i nauczycieli jogi może być skonstruowana w zupełnie inny sposób.

Mantry wykorzystywane w praktyce pochodzą z języka Gurmukhi będącego pochodną sanskrytu.

Wyjaśnienie zwrotów jogicznych używanych powyżej znajdziecie w Słowniku Jogicznym.

________________

Linki do intonacji mantr:

Mantra początkowa Ong Namo Guru Dev Namo – https://www.youtube.com/watch?v=7b3uFK01-u4

Mantra początkowa i mantra ochronna https://www.youtube.com/watch?v=IEhkIE9fzTc

Słoneczna piosenka (po angielsku) i SAT NAM https://www.youtube.com/watch?v=3rZGxdWGO00