Osiem członów jogi, czyli co składa się na praktykę jogi

with Brak komentarzy

Większość ludzi pojmuje jogę jako zestaw ćwiczeń fizycznych (asan), natomiast są one tylko jedną z technik składających się na jogę. Wyróżnia się 8 podstawowych członów jogi, których praktykowanie jest kluczowe w filozofii jogi.

Osiem członów Radża Jogi to ścieżka służąca do systematycznej analizie i kontroli umysłu opracowana ponad 2500 lat temu przez mędrca o nazwisku Patanjali. Droga przez tą ścieżkę i praktykowanie technik w niej opisanych ma na celu osiągnięcie stanu wyciszenia umysłu i dzięki temu poczucia stanu harmonii ze wszystkim. (joga znaczy „łączyć”, „jednoczyć”, „jarzmo”).

8 członów, to 8 elementów praktyki, na które składają się:

1. YAMA (Jama) oznacza moralne panowanie nad sobą obejmujące działania, mowę i myśli, Składa się na nie 5 zasad:

a) Ahimsa niekrzywdzenie.  Polega na współczuciu i poszanowania dla wszystkich istot oraz dla siebie samego. Wszyscy jesteśmy jednością, krzywdząc innych krzywdzimy siebie, krzywdząc siebie nie będziemy w stanie prawdziwie kochać i szanować innych.

b) Satya – prawdomówność. Prawda w słowie, myśli i czynie. Reprezentowanie prawdy i życie zgodne ze swoimi wewnętrznymi przekonaniami. Wykonanie tej zasady polega na uczciwym, mądrym i ostrożnym zachowywaniu się w życiu.

c) Asteya – niekradzenie, brak zazdrości. Nie kradnij, nie zazdrość i nie pożądaj rzeczy należących do innych.

d) Brahmacharya – czystość, sublimacja energii seksualnej. Trzymanie zmysłów pod kontrolą, tak aby nam pomagały, a nie szkodziły. Joga rekomenduje świadome korzystanie z energii seksualnej. Mechaniczne i kompulsywne korzystanie z tej energii osłabia energię życiową.

e) Aparigraha – brak chciwości. Polega wypracowaniu mniej materialistycznego poglądu na życie, na kontrolowaniu zachłanności umysłu, który ciągle pożąda więcej i więcej, na wprowadzeniu zasady umiaru i etyki w codziennej konsumpcji.

 

2. NIYAMA (Nijama) to reguły, którymi powinniśmy się kierować na co dzień w stosunku do innych  oraz do nas samych.

a) Sauczaczystość/niewinność. Oznacza zarówno czystość zewnętrzną (porządek, ład, świeżość), jak i wewnętrzną (czystość myśli, odpowiednia dieta).

b) Santoscha zadowolenie. Joga poleca czucie wdzięczności, szukania pozytywów i zadowolenia z życia takiego jakim jest. Praktykowanie tego nakazu pozwala dostrzec, że prawdziwa radość nie pochodzi od czynników zewnętrznych, a pochodzi ze świadomości, że samo istnienie jest cudem i radością.

c) Tapas surowość, dyscyplina. Życie człowieka determinowane jest przez jego nawyki, dlatego też kluczowe jest przyjęcie dyscypliny pozwalającej na rozwinięcie dobrych nawyków, które powodują, że wzrastamy.  Surowość polega z kolei na dostrzeżeniu, że najlepsze i najpełniejsze jest proste życie.  Jeśli nie potrafisz się cieszyć ze smaku porannej kawy, nie dadzą Ci spełnienia żadne inne rzeczy materialne tego świata.

d)Swadhyaya – samokształcenie. Nakaz ten polega zarówno na uczeniu się poprzez studiowanie dostępnych tekstów, pism, dokumentów, jak też samoanalizę czyli podejmowanie działań mających na celu poznanie samego siebie i prawdziwej natury rzeczy.

e) Ishvara-prandidhana – poddanie się boskiej sile. Umysł ludzki jest ograniczony w swojej istocie i nie jest w stanie zrozumieć istoty życia. Zasada ta mówi, aby poddać się niepewności i zaufać, że wszystko zmierza ku naszemu wzrostowi. Naturą życia jest zmiana, dlatego nie powinniśmy się przywiązywać i kurczowo trzymać tego co jest, tylko otworzyć się na to, co niesie życie.

 

3. ASANY – pozycje ciała. Jest to ten element praktyki, który jest powszechnie utożsamiany z pojęciem joga. Stanowi jedynie jej element, który ma służyć wzmacnianiu i oczyszczaniu ciała. Głównym celem praktyki asan jest przygotowanie ciała do medytacji.

Pozycje jogi mogą być wykonywane w przeróżnych konfiguracjach, ich intensywność i dynamika są uzależnione od techniki stosowanej w danej szkole. Jest wiele odmian Hatha Jogi (czyli elementu jogi polegającej na poddaniu ciału ćwiczeniom), takich jak Vinyasa, Ashtanga, Yin Yoga, Bikram, Sivananda, Iyengar oraz odrębna od Hatha Jogi Kudndalini Joga, która koncentruje się na pracy z energią.

 

4. PRANAYAMAkontrola energii oddechu. Ma na celu kontrolę przepływu energii witalnej (prany). Praktyka polega na wykonywaniu różnorodnych ćwiczeń pracy z oddechem, które pomagają oczyścić ciało i umysł i jednocześnie dotleniają organizm dostarczając więcej energii.  Kiedy prana swobodnie przepływa przez ciało i umysł jesteśmy zdrowi i pełni życia. W momencie gdy prana jest zablokowana, pojawiają się oznaki zmęczenia i stany chorobowe. Oddychanie jest pierwszą i podstawową funkcją życiową każdego człowieka. Współczesny zaganiany tryb życia i duży poziom stresu, jaki w sobie nosimy, powodują, że nasz oddech jest płytki i nierównomierny. Ćwiczenia oddechowe pomagają nam wykorzystywać w pełni możliwości naszych dróg oddechowych, napełnić nasze ciała i  umysły energią życiową, dzięki czemu jest w nas więcej równowagi i mocy.

 

5. PRATYAHARA – wycofanie zmysłów od przedmiotów. To proces wycofywania zmysłów ze świata zewnętrznego, aby poznać doznania świata wewnętrznego. Deepak Chopra porównuje Pratyaharę do postu dla zmysłów. „Jeżeli przez jakiś czas nie masz kontaktu z pokarmem, wtedy zwyczajny posiłek smakuje Ci wybornie. Gdy na pewien czas wycofujesz zmysły, jesteś w stanie dostroić je do subtelniejszych smaków i zapachów. Według jogi zasada ta dotyczy wszystkich ziemskich przeżyć. Pratyahara w praktyce oznacza zwracanie uwagi na bodźce zmysłowe, z którymi masz codziennie do czynienia, aby ograniczyć szkodliwe i maksymilizować te, które są korzystne dla ciała, umysłu i duszy.”*

 

6. DHARANA – koncentracja. To panowanie nad uwagą i zamiarem. Koncentracja umysłu oznacza zdolność skierowania myśli ku jednemu obiektowi i trwanie w tym stanie. Dharana przygotowuje umysł do następnego członu jogi, jakim jest medytacja.  W codziennym życiu praktyka dharana może polegać np. na koncentrowaniu się na tym, co chcemy osiągnąć – na naszych intencjach –  i niepozwalaniu umysłowi wytrącania nas z tego stanu.

 

7. DHYANA – medytacja. Stan wyciszenia umysłu, bycia poza umysłem, rozwój świadomości obecności. Medytacja jest formą obserwacji myśli, emocji, zjawisk, rzeczy, zdarzeń bez aspektu oceniania i reagowania na nie. Dzięki praktyce medytacji rozwijasz w sobie obecność bezosobowego świadka. Świadek nie jest uczestnikiem wydarzeń, a tylko obserwuje, dzięki temu jest obiektywny w porównaniu do uczestnika wydarzenia, który odbiera, to co się dzieje w sposób subiektywny. W praktyce jogi medytacja praktykowana jest najczęściej poprzez obserwacje własnego oddechu w wyciszeniu. Podczas tej obserwacji umysł stara się wtrącać i produkować różne myśli, tak aby odciągnąć Cię od bycia w chwili obecnej. Im więcej będziesz praktykować, tym mniej umysł będzie miał władzy na Tobą, bo będziesz w stanie jego sztuczki i zagrywki odbierać z poziomu obserwatora, a nie uczestnika. Jest to niezwykle cenna umiejętność, która przynosi wiele korzyści w życiu codziennym, kiedy dzięki rozwiniętej mocy obecności przestajesz reagować na to co się dzieje, a zaczynasz mądrze odpowiadać z wyższego poziomu świadomości.

 

8. SAMHADI – stan nadświadomości. Jest to stan błogości, w którym odczuwa się jedność z wszystkim. Następuje przekroczenie ego, przestajesz odbierać siebie jako odrębną od innych jednostkę, a zaczynasz odczuwać siebie na poziomie duchowym. Umysł nie ma już kontroli i nie istnieje coś takiego jak strach. Samhadi jest ostatecznym celem jogi. Jest osiągnięciem samorealizacji. Połączeniem ze swoim źródłem boskiej energii wszechświata. Droga do samhadi jest długa i ciężka, ale jedyna właściwa. Jest powrotem do domu. Zbawić się możesz wyłącznie Ty sam.

—-

 

Joga to kompletna filozofia życia. Warto być tego świadomym. Każdy z elementów na jogę składający służy naszemu wzrastaniu oraz przynosi korzyści dla ciała i umysłu. Życzę Wam abyście praktykowali całość, a nie tylko pojedynczy fragment, który stał się przedmiotem komercji i tym samym zniekształcony został obraz, tego czym joga jest naprawdę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Deepak Chopra, David Simon „Joga. Siedem duchowych praw z ćwiczeniami”. Wydawnictwo Studio Emka.

obrazki: www.freeimages.com