Medytacja Czakr

with Brak komentarzy

Czakry to centra energetyczne w ciele ulokowane wzdłuż kręgosłupa. O czakrach pisałam szerzej tu .

Jednym ze sposobów pracy nad zrównoważeniem czakr jest medytacja, w której można używać dźwięku charakterystycznego dla danej czakry, a także wizualizacji w ciele wiru energii o kolorze i lokalizacji właściwej dla danej czakry. W ramach medytacji możemy pracować nad zrównoważeniem wszystkich 7 czakr lub też na jednej czy kilku.

Dla pracy z czakrą korzenia – używaj głośno lub mentalnie mantry LAM i wizualizuj błyszczącą czerwoną kulę energii u podstawy kręgosłupa (okolice krocza).

Dla pracy z czakrą sakralną – używaj głośno lub mentalnie mantry VAM i wizualizuj błyszczącą pomarańczową kulę energii na wysokości organów rozrodczych (minimalnie wyżej niż czakra korzenia).

Dla pracy z czakrą splotu słonecznego – używaj głośno lub mentalnie mantry RAM i wizualizuj błyszczącą żółtą kulę energii na poziomie pępka.

Dla pracy z czakrą serca – używaj głośno lub mentalnie mantry YAM i wizualizuj błyszczącą zieloną kulę energii w środku klatki piersiowej.

Dla pracy z czakrą gardła – używaj głośno lub mentalnie mantry HAM i wizualizuj błyszczącą niebieską kulę energii w gardle.

Dla pracy z czakrą trzeciego oka – używaj głośno lub mentalnie mantry OM i wizualizuj błyszczącą granatową kulę energii w punkcie pomiędzy brwiami.

Dla pracy z czakrą korony – używaj głośno lub mentalnie mantry AH i wizualizuj błyszczącą fioletową kulę energii na czubku głowy.

Poniżej medytacja 21 minutowa po 3 minuty na każdą czakrę. Utwór jest idealny do pracy z całym systemem czakr. Usiądź na poduszce lub macie w siadzie skrzyżnym (albo też na krześle) i ręce połóż na kolana w Gjan Mudra (kciuk i palec wskazujący połączone, reszta palców dłoni prosta, ręce proste w łokciach). Wizualizuj wir energii koloru poszczególnych czakr i trzymaj miejsce skupienia na ich lokalizacji w ciele. Śpiewaj na głos, powtarzaj mentalnie lub słuchaj mantry związanej z daną czakrą.

Poniżej linki do poszczególnych mantr przypisanych czakrom:

CZAKRA KORZENIA – LAM

CZAKRA SAKRALNA – VAM

CZAKRA SPLOTU SŁONECZNEGO – RAM

CZAKRA SERCA – YAM

CZAKRA GARDŁA – HAM

CZAKRA TRZECIEGO OKA – OM

CZAKRA KORONY – AH