Cztery ścieżki Jogi

with Brak komentarzy

Wyróżnia się 4 główne ścieżki (nurty) jogi – Karma Joga, Bhakti Joga, Niana Joga i Radża Joga. Ścieżki te nie wykluczają się, a wręcz przeplatają. Każda z nich prowadzi bowiem do tego samego celu – samorealizacji, czyli zjednoczenia z boską świadomością. Każdy z poniżej opisanych nurtów jogi pasuje do innego typu osobowości, natomiast dla pełnej integracji ciała, umysłu i duszy wskazane jest praktykowanie w jakimś stopniu każdej z nich. W ramach praktyki każdy przekona się, że jedna ze ścieżek jest mu bliższa niż pozostałe i stanie się dominującą drogą ku osiągnięciu jedności.

1) KARMA JOGA – JOGA CZYNU, SŁUŻBY – DLA OSÓB AKTYWNYCH

– karma joga jest bezinteresowną służbą na rzecz innych istot czy planety.
– karma jogin wykonuje pracę bez myślenia o osobistej nagrodzie czy rezultacie swojego działania. Pomaga z czystej intencji dawania bez oczekiwania otrzymania czegoś w zamian.
– w momencie zaniechania myślenia o własnych potrzebach i pragnieniach, a koncentracji na chęci niesienia pomocy ego się rozpuszcza, umysł oczyszcza a serce otwiera. Dzięki takiej postawie rozszerza nam się empatia i poczucie więzi i jedności ze wszystkim co istnieje. W rezultacie bezinteresownego pomagania innym zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę pomogliśmy też sobie.
– karmę jogę można wykonywać na mnóstwo sposobów od sprzątania śmieci na własnym osiedlu czy w lesie, poprzez pomoc starszej Pani w zrobieniu zakupów, spędzenie kilku godzin w tygodniu/miesiącu jako wolontariusz w organizacjach działających na rzecz planety, zwierząt, chorych, biednych, wpłacenie darowizny na rzecz tychże organizacji, a także poprzez wykorzystywanie naszych talentów i umiejętności dla pomocy innym.
– co jest ważne, aby praktykować karma jogę nie musimy rzucać od razu pracy i jechać na misję, choć niektórzy czują potrzebę takiej formy praktyki. Nie chodzi też o to, żeby przestać dbać o własne potrzeby i skupić się wyłącznie na służeniu światu. Ważne jest, żebyśmy po prostu umieli zobaczyć i otworzyć się na innych. Zanurzeni we własnym egotycznym świecie najczęściej nie jesteśmy w stanie dostrzec drugiego człowieka. Bezinteresowna praca daje poczucie radości, pokory, zjednoczenia i zbliża nas do Miłości.
– w karma joga nie chodzi też o to, aby robić coś, a mieć tak naprawdę ukrytą intencję otrzymania czegoś w zamian, czy robienia ze strachu, że jak nie pomogę to mi coś się złego może przytrafić. To nie tworzy dobrej energii i nie jest prawdziwą karma jogą. Prawdziwy karma jogin służy dla samego aktu pomocy. To ten bezinteresowny akt pomocy sam w sobie jest celem. Jeżeli w efekcie otrzyma coś w zamian, to dobrze, jeżeli nie – to też dobrze.

2) BHAKTI JOGA – JOGA MIŁOŚCI I ODDANIA – DLA OSÓB EMOCJONALNYCH, UCZUCIOWYCH

Bhakti Joga to ścieżka oddania boskiej mocy. Praktykujący oddaje się Bogu i chwali jego imię poprzez modlitwę, śpiewanie mantr*i kirtanów*, medytacje. Najważniejszym jednak aktem oddania się Bogu jest kierowanie się bezwarunkową miłością w naszym codziennym życiu. Każda forma istniejąca w świecie jest przejawem twórczej boskiej mocy i dlatego też należy jej się szacunek. Swoje oddanie boskiej energii twórczej pokazujemy poprzez związki i relacje z innymi, nasz stosunek do innych istot żywych, a także do świata nieożywionego. W praktyce ważne jest, aby każda myśl, emocja, decyzja czy czyn były oparte na bezwarunkowej miłości. Oznacza to też, że Bhakti jogin potrafi wybaczyć i nie osądzać. Dzięki oddaniu się sile miłości możliwe jest rozpuszczenie ego i wtedy stajemy się jednym ze wszystkim.
Dlaczego praktyka Bhakti Joga jest trudna? Z uwagi na mechanizm ego, który funkcjonuje w każdym człowieku. Ego bierze wszystko personalnie, jeżeli coś nie idzie po jego myśli zaraz szuka winnych, ocenia, komentuje, planuje odwet. Wszędzie widzi zagrożenie dla swojej tożsamości. Ciągle wszystkiego mu mało i nigdy nie jest w stanie czuć się spełnione. Ego przesłania miłość, która jest w nas, de facto którą jesteśmy na swoim najgłębszym poziomie. Praktyka Bhakti Joga tak naprawdę zaczyna się w sytuacjach dla nas niewygodnych, niekomfortowych, jak ktoś nas zrani albo coś nie zostanie załatwione tak jak sobie tego życzyliśmy. Co wtedy wybieramy? Akceptacje, pokorę, umiejętność zachowania spokoju i nerwów na wodzy, czy jesteśmy w stanie zobaczyć zamęt panujący w osobie która nas skrzywdziła i jej wybaczyć? Czy widzimy tylko sprawcę naszego cierpienia, któremu należy się natychmiastowa surowa kara za jego uczynki oraz wiązanka odpowiednich słów i rzucanie talerzami? Nie jest sztuką być miłym jak jest miło. Sztuką jest zachować spokój, gdy coś nas dotyka. Wtedy zaczyna się prawdziwa praktyka miłości. Wtedy mamy wybór – możemy reagować gniewem albo inteligentnie i ze spokojem odpowiadać na zaistniałą sytuację. Jest to trudne, ale praktyka czyni mistrza.

3) NIANA JOGA – JOGA WIEDZY, PODEJŚCIE FILOZOFICZNE , DLA INTELKTUALISTÓW

Niana joga, zwana jogą zrozumienia, polega na intelektualnym podejściu do rozwoju duchowego. Poprzez zadawanie zapytań (kim jestem, jaka jest moja prawdziwa natura) oraz autoanalizę umysł zostaje wykorzystywany do badania prawdziwej natury rzeczy. Bazując na filozofii Wednaty adept Niana Jogi stara się nauczyć rozróżniać to, co jest ograniczone i tym samym nieprawdziwe od tego, co jest nieograniczone. Głównymi elementami tej ścieżki są: poznawanie wiedzy z istniejących źródeł, następnie przy pomocy intelektu adept podejmuje próby analizy, kwestionowania i zrozumienia poznanej wiedzy, a ostateczną metodą dojścia po prawdy jest osobiste doświadczanie. Niana joga pozwala na doznanie jedności z Bogiem poprzez rozproszenie zasłony niewiedzy i zrozumienie, że Bóg i jednostka to jedno. Wybierając te ścieżkę należy kierować się pokorą i ostrożnością, aby nie dać się zapętlić umysłowi, który poprzez istniejący w nim mechanizm ego może „zachłysnąć się” sam sobą i popaść w arogancję, która oddala nas od prawdy i prowadzi do izolacji od źródła poznania, które było źródłem poszukiwań.

4) RADŻA JOGA – JOGA KONTROLI UMYSŁU, PODEJŚCIE NAUKOWE I MISTYCZNE,

Radża joga (zwana też królewską ścieżką jogi) jest wiedzą o opanowaniu umysłu. Aby móc wkroczyć na poziom duchowy najpierw należy „okiełznać’ fizyczne i mentalne aspekty naszego życia. Radża Joga obejmuje ćwiczenia i wybór stylu życia, które kierują świadomość do naszego wnętrza i tym samym wzmacniają integralność ciała, umysłu i ducha.
Praktyki Radża Jogi dzieli się na 8 gałęzi: 1. Zakazy, 2. Nakazy, 3. Asany (nieruchome pozycje ciała), 4. Pranajamę (kontrolę oddechu), 5. Wycofanie zmysłów, 6. Koncentrację, 7. Medytację i 8. Stan Nadświadomości.**
Jednym z elementów tego nurtu jogi są asany, czyli pozycje jogi, które przez większość ludzi utożsamiane są z esencją jogi, podczas gdy tak naprawdę stanowią tylko jeden z jej elementów.
Elementy Radża Jogi, które najczęściej stosowane są w dzisiejszych praktykach jogi to Hatha Joga, skupiająca główną uwagę na aspekcie fizycznym – na ciele, które jest narzędziem umysłu. Do kluczowych elementów Hatha Jogi należą Asany, Pranajama i Kriyas (zabiegi oczyszczania ciała fizycznego). Obecnie istnieje wiele odmian Hatha Jogi do której należą m. in. Asztanga, Vinyasa, Kundalini, Ieyngar, Bikram, Sivananda. Różnią się one od siebie intensywnością wykonywania ćwiczeń a także ich rodzajem, czy też wykorzystaniem narzędzi pomocniczych przy praktyce.

* znaczenie terminów stosowanych w Jodze znajdują się w Słowniku Jogicznym;
** z uwagi na obszerność tematu, dokładny opis 8 gałęzi Radża Jogi zostanie przedstawiony w osobnym poście;

zdjęcie: www.freeimages.com